Strona głównaAktualnościHarmonogram podłączania c.w.u. do bloku os. Oświecenia 16

Harmonogram podłączania c.w.u. do bloku os. Oświecenia 16

Podany w ogłoszeniu termin może ulec zmianie w przypadku nie udostępnienia lokalu przez mieszkańców (wymagany jest dostęp do wszystkich wymienionych w harmonogramie lokali w tym samym dniu). W takim przypadku zostanie wyznaczony nowy termin podłączenia (po zakończeniu prac w pozostałych lokalach oraz udostępnieniu mieszkań).

Pozostałe artykuły