Strona głównaPrzetargiUsługi sprzątania budynków i terenów zewnętrznych nieruchomości położonej na os. Oświecenia 43...

Usługi sprzątania budynków i terenów zewnętrznych nieruchomości położonej na os. Oświecenia 43 i 44 kl. 1-3 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia 43 i 44

Termin składania ofert:

21.03.2024 r.

do godz. 12°°


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonywanie usługi sprzątania budynków i terenów zewnętrznych nieruchomości położonej na os. Oświecenia 43 i 44 kl. 1-3 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 21.03.2024r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły