Strona głównaAktualnościWykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych położonych na os. Oświecenia 1,...

Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych położonych na os. Oświecenia 1, 35, 38 (część niska) oraz na os. Bohaterów Września 3 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia 1, 35, 38 oraz os. Bohaterów Września 3

Termin składania ofert:

17.05.2024 r.

do godz. 11°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych położonych na os. Oświecenia 1, 35, 38 (część niska) oraz na os. Bohaterów Września 3 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 17.05.2024r. do godz.11:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły