Strona głównaAktualnościPrzebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na os. Oświecenia...

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na os. Oświecenia 18, 19, 23, 25, 37, os. 2 Pułku Lotniczego 44 oraz przy ul. Kobierzyńskiej 58 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia 18, 19, 23, 25, 37, os. 2 Pułku Lotniczego 44 oraz przy ul. Kobierzyńskiej 58 w Krakowie

Termin składania ofert:

07.05.2024 r.

do godz. 11°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na os. Oświecenia 18, 19, 23, 25, 37, os. 2 Pułku Lotniczego 44 oraz przy ul. Kobierzyńskiej 58 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 07.05.2024r. do godz. 11:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły