Strona głównaPrzetargiWykonanie prac obejmujących remont balkonów wraz z montażem zadaszeń nad balkonami w...

Wykonanie prac obejmujących remont balkonów wraz z montażem zadaszeń nad balkonami w budynku os. Oświecenia nr 41 oraz montaż zadaszeń nad balkonami budynku os. Oświecenia 42 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia nr 41, 42

Termin składania ofert:

28.05.2024 r.

do godz. 11°°


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie prac obejmujących remont balkonów i zadaszeń wraz z montażem zadaszeń nad balkonami w budynku os. Oświecenia nr 41 oraz montaż zadaszeń nad balkonami na budynku os. Oświecenia 42 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 28.05.2024r. do godz.11:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły