Strona głównaAktualnościPróbna wysyłka korespondencji drogą elektroniczną

Próbna wysyłka korespondencji drogą elektroniczną

Szanowni Mieszkańcy, rozpoczynamy próbną wysyłkę korespondencji na adresy mailowe i numery telefonów do dysponentów lokali, którzy złożyli wniosek i wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, aby zweryfikować poprawność działania systemu oraz wprowadzonych danych. Wysyłki będą przeprowadzane etapami do dysponentów lokali każdego budynku.

29 maja (środa) odbędzie się próbna wysyłka do lokali na os. Oświecenia od 1 do 48

Prosimy o zwrotną wiadomość poprzez odpowiedź na e-maila, aby potwierdzić otrzymanie wiadomości.

Jeśli nie otrzymają Państwo wiadomości e-mail i/lub wiadomości SMS w podanym wyżej terminie, prosimy o kontakt pod numerem 12 642 52 31 (z przygotowanym numerem Członkowskim w celu weryfikacji).

Jakie możliwości daje złożenie wniosku?

  • dostęp do Strefy dla Członków z dokumentami przeznaczonymi tylko dla Członków Spółdzielni,
  • dostęp do platformy e-BOK, na której można sprawdzić aktualny stan rozrachunków (nadpłaty, niedopłaty),
  • otrzymywanie korespondencji dotyczącej lokalu drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail,
  • weryfikacja dysponenta w korespondencji skierowanej do Spółdzielni (zgodnie z podanym adresem mailowym na wniosku),
  • kontakt telefoniczny oraz komunikaty SMS od Spółdzielni w ważnych sprawach związanych z lokalem.
  • aktualizacja adresu korespondencyjnego, jeżeli jest inny niż lokalu.

Jeśli nie złożyli Państwo jeszcze wniosku, można go pobrać ze strony internetowej Spółdzielni, uzupełnić, podpisać podpisem kwalifikowanym i wysłać na projekty@oswiecenia.pl lub dostarczyć ręcznie podpisany do siedziby Spółdzielni na os. Oświecenia 45. Wniosek można również wypełnić na miejscu w siedzibie Spółdzielni.

Link do wniosku i instrukcji: www.oswiecenia.pl/aktualizacja-danych

Pozostałe artykuły