Wstrzymane dyżury stacjonarne Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,
Ze względu na trwającą pandemie koronawirusa i zwiększającą się liczbę zachorowań Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie wstrzymuje dyżury stacjonarne. Wszystkie osoby chcące skontaktować się z RN proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem SM i pozostawienie swojego numeru telefonu z prośbą o kontakt, lub też o wysłanie wiadomości z prośbą o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@oswiecenia.pl.

Od 15.10 Spółdzielnia będzie pracować bez przyjmowania stron, a kasa będzie zamknięta

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświecenia” w Krakowie mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni podjął decyzję, że od dnia 15 października (czwartek) Spółdzielnia będzie pracować w trybie zamkniętym, tj. bez przyjmowania stron, a kasa Spółdzielni będzie zamknięta do odwołania. Uzasadnieniem dla podjętej decyzji jest potwierdzony w Spółdzielni przypadek zakażenia COVID-19.  

Mając na uwadze zaistniałą sytuację prosimy o wykonywanie wszelkich płatności drogą elektroniczną lub przez placówki bankowe czy pocztowe. Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy. 

 
Przypominamy również o zachowaniu środków bezpieczeństwa, noszenia maseczek w miejscach publicznych oraz w miarę możliwości o zachowaniu dystansu od drugiej osoby na minimum 2 metry. Dla wspólnego bezpieczeństwa przestrzegajmy tego obowiązku. 

 
Z poważaniem, 
Zarząd SM “Oświecenia”. 

2020.10.14-Tryb-zamkniety-Spoldzielni-i-zamkniecie-kasy-do-odwolania

Komunikat – zakrywajmy usta i nos w miejscach publicznych

Przypominamy, że w związku z trwającą epidemią i zwiększającą się liczbą zakażeń koronawirusem (SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19), od dnia 10 października br. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ponownie obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, w tym stanowiących części wspólne budynków, tj. m.in..: w bramach wejściowych, windach, klatkach schodowych, piwnicach, suszarniach i korytarzach. 

Prosimy również w miarę możliwości o zachowanie dystansu od drugiej osoby na minimum 2 metry. 

Dla wspólnego bezpieczeństwa przestrzegajmy tego obowiązku. 

komunikat-zaslananie-ust-i-nosa-2020-10

Przedłużenie kadencji Rad Mieszkańców Nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie niniejszym informuje, iż w obliczu panującej pandemii choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz ogłoszonego i trwającego w związku z tym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uniemożliwiającego przeprowadzenie zebrań wyborczych do Rad Mieszkańców Nieruchomości z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, przyjmuje się przez analogię do stosowania w tym zakresie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, których brzmienie przytacza się poniżej.

W związku z powyższym kadencje tych Rad Mieszkańców Nieruchomości, które upłynęły lub upłyną w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegają przedłużeniu do dnia zwołania pierwszych posiedzeń tych Rad w terminie 6 tygodni od odwołania tego stanu.

Dyżury Rady Nadzorczej zostaną przywrócone od 1 sierpnia

Od 1 sierpnia 2020 roku przywracamy dyżury Rady Nadzorczej w każdą 1. środę miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00 w budynku nr 45 (pokój nr 21).

Jednak ze względów obostrzeń, które wynikają z zagrożenia epidemiologicznego prosimy wszystkie osoby chcące porozmawiać na dyżurze z Radą Nadzorczą o kontakt telefoniczny z sekretariatem SM (12 647 07 08) i umówienie się na spotkanie.

W imieniu Rady Nadzorczej,
Przewodniczący RN Dawid Szczepański

Otwarcie kolejnych placyków zabaw

W dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca, zostały ponownie otwarte kolejne placyki zabaw na:

  • os. Boh. Września 2-4
  • os. Mistrzejowice 3
  • os. Mistrzejowice 5
  • ul. Kobierzyńska 103
  • ul. Kobierzyńska 107
Wszystkie placyki przygotowane zostały do nowego sezonu: usunięte zostały drobne usterki, piasek został wymieniony na nowy oraz wszystkie elementy zostały zdezynfekowane.
Prosimy jednak o szczególną ostrożność na bezpieczeństwo dzieci, ponieważ nadal jesteśmy w okresie pandemii oraz zapoznanie się z zasadami korzystania z placu zabaw, jakie obowiązują w czasie pandemii.

     

III termin kontroli szczelności oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych

W dniu 15 czerwca (poniedziałek) oraz 16 czerwca (wtorek) odbędzie się III termin kontroli szczelności oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych.

15 czerwca:

os. Oświecenia 39: 16.00 – 16.15
os. Oświecenia 40: 16.15 – 17.00
os. Oświecenia 41: 17.00 – 17.30
os. Oświecenia 42: 17.30 – 18.00

 

16 czerwca:

os. Oświecenia 43: 16.00 – 16.30
os. Oświecenia 44: 16.30 – 17.30
os. Oświecenia 45: 17.30 – 18.00

 

Komunikat - III terminów przeglądów