INSPEKTOR NADZORU ds. BUDOWLANYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”
w Krakowie
poszukuje pracownika na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH

 

Zakres obowiązków :

Praca na stanowisku polega między innymi na:

kontroli i przeglądach stanu technicznego budynków ,

prowadzeniu Książki Obiektów Budowlanych,

opracowaniu planów rzeczowo-finansowych,

sporządzaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do przetargów, udziale w komisjach przetargowych i naliczaniu wadiów,

sporządzaniu umów na roboty budowlane,

nadzorze nad pozwoleniami na budowę,

odbiorach robót,

kontroli kosztorysów i wykonania robót,

egzekwowaniu usuwania usterek od wykonawców,

współpracy z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

 

Oczekiwania wobec kandydata:

Wykształcenie techniczne

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB

Doświadczenie na podobnym stanowisku

Komunikatywność

Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Uczciwość i odpowiedzialność

Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni

Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office, dobra znajomość programów do kosztorysowania

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę

Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata należy składać w Sekretariacie Spółdzielni

 

 

ZGODA KANDYDATA DO PRACY:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w celu obecnych i przyszłych naborów do pracy przez okres pięciu lat.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(data i podpis)