Zarząd

 

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

-

inż. Jan Grudzień
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

-

Jadwiga Wawryk

 

Prezes Zarządu Spółdzielni przyjmuje w każdą środę w godz. 1400 – 1600.
Zapisy w Sekretariacie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pokój 11, tel. 12 647 07 08