Zarząd

 

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

Prezes Zarządu
-Dawid Szczepański (Oddelegowany z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Spółdzielni)
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych-mgr inż. Tomasz Rak

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

-

 

Prezes Zarządu Spółdzielni przyjmuje w każdą środę w godz. 1400 – 1600.
Zapisy w Sekretariacie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pokój 11, tel. 12 647 07 08