Kontakt

Kontakt

Sekretariat 12 647 07 08
sekretariat@oswiecenia.pl
Administracja 12 647 05 65
12 642 53 21
Dział Techniczny 12 642 79 60
Czynsze 12 648 38 66
12 642 76 90
Dział członkowsko – lokalowy 12 647 46 06
Prezes Zarządu Spółdzielni przyjmuje w każdą środę
w godz. od 1400 do 1600.

AWARIE elektryczne, wod.kan., gaz., c.o.

W godzinach pracy Spółdzielni:

Poniedziałek, wtorek, czwartek od 700 do 1500 12 642 79 60 – dział techniczny
12 647 05 65 – dział administracyjny
Środa od 700 do 1700
Piątek od 700 do 1300
Poniedziałek, wtorek, czwartek od 1500 do 2200 693 932 111
Środa od 1700 do 2200
Piątek od 1300 do 2200

AWARIE ELEKTRYCZNE poza godzinami pracy Spółdzielni pod nr tel. dyżurnego firmy FUH ELEKTRYCZNY Mateusz Zdeb

Poniedziałek – piątek od 2200 do 700 690 548 222
Soboty, niedziele i święta od 900 do 2200

AWARIE WOD-KAN; GAZ; C.O.; poza godzinami pracy Spółdzielni pod nr tel. dyżurnego

Soboty, niedziele i święta od 900 do 2200 693 932 111

POGOTOWIE DŹWIGOWE

os. Oświecenia 47 607 444 555 800 444 555
os. Oświecenia 12 kl. II 603 308 438  
os. Mistrzejowice 13 kl.II 603 308 438  
Pozostałe budynki 502 998 924 512 114 462
TELEFONY ALARMOWE  
Telefon alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie MPEC 993
Pogotowie MPWiK 994
Straż Miejska 986

Telefony-do-SM