Strona głównaAktualnościDyżur Rady Nadzorczej w maju - komunikat

Dyżur Rady Nadzorczej w maju – komunikat

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo,
Ze względów obostrzeń, które wynikają z zagrożenia epidemiologicznego RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie nie przeprowadzi w miesiącu maju dyżuru stacjonarnego. Wszystkie osoby chcące skontaktować się z RN proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem SM i pozostawienie swojego numeru telefonu z prośbą o kontakt, lub też o wysłanie wiadomości z prośbą o kontakt drogą elektroniczną na adres sekretariat@oswiecenia.pl.

W imieniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący RN – Dawid Szczepański.

Pozostałe artykuły