Strona głównaAktualnościInformacja w sprawie orzeczenia Sądu z 5.02.2021r.

Informacja w sprawie orzeczenia Sądu z 5.02.2021r.

Zważywszy na pojawiające się w przestrzeni publicznej dezinformacje dotyczące orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 5 lutego 2021 r. a które mogą mieć negatywne oddziaływanie na wizerunek Spółdzielni i jej organów, Spółdzielnia poniżej publikuje informację do mieszkańców w sprawie wydanego orzeczenia Sądu (sygn. akt IACa 607/19).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Informacja-odnosnie-orzeczenia-sadu-z-5.02.2021

Pozostałe artykuły