Strona głównaAktualnościZmiany w Statucie Spółdzielni

Zmiany w Statucie Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa po przeprowadzeniu analizy formalnoprawnej i gospodarczej oraz po uwzględnieniu zaleceń, wskazań i postulatów zgłoszonych w Protokole Lustracji Pełnej, przeprowadzonej
w Spółdzielni w dniach od 03.09.2020 r. do dnia 26.11.2020 r. za lata 2017 – 2019, proponuje wprowadzenie do treści Statutu Spółdzielni zaprezentowane następujące zgodne z prawem zmiany zawarte w strefie dostępnej dla członków Spółdzielni, pod poniższym linkiem:

Pozostałe artykuły