Strona głównaAktualnościRozpoczęcie kolejnych prac związanych z doprowadzeniem sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej na terenie...

Rozpoczęcie kolejnych prac związanych z doprowadzeniem sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej na terenie osiedla „Oświecenia” w Krakowie w ramach II Etapu prac

Zarząd Spółdzielni na spotkaniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. omówił najważniejsze kwestie związane z realizacją ciepłej wody użytkowej w budynkach na os. Oświecenia w ramach II Etapu Prac, a następnie przeprowadził inwentaryzację oddanych terenów po I etapie prac i przekazał plac budowy kolejnemu Wykonawcy.

24 maja odbyło się spotkanie z firmą BRAMBUD, gdzie przeprowadzono inwentaryzację terenów na których w 2020 roku były realizowane prace związane z doprowadzeniem “wysokiego parametru” do budynków na os. Oświecenia w ramach pierwszego etapu realizacji prac. Inwentaryzacja dotyczyła kwestii zakończenia wszystkich prac związanych z przywróceniem stanu pierwotnego dróg, chodników, terenów zielonych itp. w związku z realizacją prac.

25 maja Spółdzielnia przekazała plac budowy, w tym miejsce do składowania materiałów, firmie ACE INSTAL. Jest to Wykonawca drugiego etapu prac doprowadzenia „wysokiego parametru” do budynków. Podczas tego spotkania został omówiony i przedstawiony wstępny harmonogram oraz warunki realizacji prac na terenie os. Oświecenia. Szczegółowy harmonogram prac MPEC przedstawi 31 maja b.r. i na tej podstawie Spółdzielnia przygotowuje komunikację do mieszkańców, w której m.in. poinformuje o harmonogramie prac.

Wszystkie informacje będzie można znaleźć w zakładce “Harmonogramy oraz plany”.

1 czerwca planowane jest rozpoczęcie prac ziemnych (wykopów). Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem prac z ramienia ACE INSTAL będzie Pan Damian Śmiarowski (numer telefonu 669 360 555). Przedstawicielem MPEC podczas realizacji prac będzie Pan Maciej Pytel (numer telefonu 12 646 55 33). Z wszelkimi pytaniami odnośnie budowy można zwracać się bezpośrednio z przedstawicielami firm lub do Działu Technicznego Spółdzielni pod numerem telefonu: 12 642 53 51.

Planowany termin zakończenia prac instalacyjnych i podania ciepła na budynki to 15 września 2021 r. Termin odtworzenia terenu planowany jest do dnia 29 października 2021 r.

Notatka_SM_MPEC_ACE-INSTAL_27.05.2021-1

Pozostałe artykuły