Strona głównaAktualnościSpotkanie w sprawie realizacji II etapu sieci wysokiego parametru (MPEC, ACE Instal)

Spotkanie w sprawie realizacji II etapu sieci wysokiego parametru (MPEC, ACE Instal)

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie chciałbym Państwu, w szczególności Mieszkańcom przypomnieć, że na terenie osiedla Oświecenia w Krakowie kontynuowane są prace przez firmę wykonawczą MPEC „Realizacja II etapu sieci wysokiego parametru” mające na celu podłączenie w Państwa mieszkaniach centralnej ciepłej wody użytkowej, o czym szczegółowo informowaliśmy na naszej stronie internetowej oraz Facebooku. Dodatkowo opublikowaliśmy harmonogramy realizacji prac, które zostały wywieszone na bramach budynków, do których jest obecnie doprowadzany wysoki parametr. Tak jak już o tym wielokrotnie informowaliśmy, podłączenie centralnej ciepłej wody użytkowej pozwoli wyeliminować piecyki gazowe w mieszkaniach, przez co poprawi się komfort mieszkania i zwiększy się  bezpieczeństwo w Państwa domach. Obecnie trwają prace ziemne, demontażowe i montażowe. Podczas naszego wczorajszego spotkania (14.07.) Spółdzielnia przypomniała najważniejsze sprawy, w szczególności związane z bezpieczeństwem osób i mienia, właściwym zabezpieczeniem wykopów, miejsc składowych oraz koniecznością poprawy utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim Mieszkańcom. Teren składowy dla tej inwestycji został wyznaczony i znajduje się na działce stanowiącej Mienie Spółdzielni przy parkingu budynku Oświecenia 45 oraz w sąsiedztwie nieruchomości os. Oświecenia 39. Na czas prowadzonych robót tj. do końca października 2021r. Inwestor, tj. firma MPEC Kraków będzie składowała materiały z demontażu konstrukcji kanałów ciepłowniczych, izolacji a także urobku materiału ziemnego. W tym celu zostały również postawione trzy kontenery na odpady. Odpady wielkogabarytowe będą na bieżąco i sukcesywnie wywożone. Dla Państwa informacji, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa firma wykonawcza MPEC, w momencie przekazania terenu pod miejsce składowe, została zobowiązana do ogrodzenia wykopów oraz terenów składowych przed wejściem lub wpadnięciem osób postronnych, w związku z realizacją inwestycji. Kiedy się okazało, że Wykonawca nie dopełnił tego obowiązku, Spółdzielnia natychmiast zażądała korekty i zostało to wykonane. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu poprzedniego przez firmę działającą w imieniu MPEC Kraków.

Szanowni Państwo, kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć to fakt, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, gdzie po ostatnich ulewach, gradzie i silnych podmuchach wiatru doszło do zalania piwnic, uszkodzone zostały dachy niektórych budynków a instalacje odprowadzenia wody burzowej często nie wytrzymywały pod naporem takiej ilości wody. Różnego rodzaju zdarzenia odnotowano na wielu budynkach. Spółdzielnia stopniowo przywraca stan z przed zalania, ale synoptycy zapowiadają kolejne upały, burze i deszcze, więc nie wiemy jak długo nam to zajmie, aby się z tym uporać. Spółdzielnia równolegle prowadzi kilka dużych projektów inwestycyjnych i zarządza 68 budynkami, które są geograficznie rozproszone. Stąd nie jest możliwe, aby pracownicy Spółdzielni jednocześnie byli w każdym miejscu, szczególnie że w ostatnim czasie mieliśmy mnóstwo awarii powstałych w związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Niestety teraz z całą mocą wychodzą zaniedbania na budynkach, które nie były realizowane przez całe dekady. Niektóre budynki, jak np. na Piastów 41 wymagają zrobienia odwodnienia dookoła budynku i wykonanie tzw. „opaski” ścian piwnic i fundamentów, gdyż podczas budowy tego budynku wiele lat temu w ogóle nie przewidziano realizacji tego rodzaju zabezpieczeń, co dzisiaj jest standardem. Stąd w takich przypadkach kluczową sprawą będzie podejmowanie działań doraźnych i zabezpieczających a prace, które usuną przyczyny zalewania piwnic zostaną dopiero wykonane jak mieszkańcy zgromadzą na Funduszu Remontowym wystarczającą inność środków finansowych. Obecna sytuacja nie jest wynikiem zaniedbań obecnego Zarządu Spółdzielni, lecz jest to wynik zaniedbań z przeszłości.

Na koniec chciałbym wszystkim mieszkańcom podziękować za wszelkie okazane wsparcie i współpracę, szczególnie w podczas usuwania szkód oraz skutków wynikających z ekstremalnych warunków pogodowych. Jednocześnie korzystając z okazji chciałbym Państwa prosić o cierpliwość. Otóż, jeżeli w jednym czasie mamy dziesięć albo więcej zgłoszeń to pracownicy Działu Technicznego w pierwszej muszą ocenić które przypadki wymagają natychmiastowego zareagowania, np. musimy w pierwszej kolejności zabezpieczyć i usunąć wodę z pomieszczeń, gdzie w miejscach krytycznych jest np. usytuowana instalacja elektryczna, gdzie istnie poważne ryzyko porażenia prądem. Ponadto zgłoszenia dotyczące usterek, szkód itd. najlepiej realizować telefonicznie. Na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Przewodnik” znajdziecie Państwo nr telefonów do pracowników branżowych Działu Technicznego do których należy dzwonić lub zgłosić e-mailem na adres sekretariat@spoldzielnia.pl Oczywiście cenimy sobie każdą merytoryczna uwagę. Natomiast jeżeli chcemy wspólnie rozwiązać problem to nie piszcie Państwo o problemach na innych grupach Facebooka, do których Spółdzielnia nie ma dostępu, gdyż wówczas nie będziemy się mogli zareagować odnieść do podnoszonego problemu.

Adam Pławecki,
Prezes Zarządu.

Notatka-ze-spotkania-w-dniu-14.07.2021-z-przedstawicielami-MPEC-i-firmy-ACE-Instal-2

Pozostałe artykuły