Strona głównaAktualnościPlan Strategiczny SM Oświecenia

Plan Strategiczny SM Oświecenia

Drodzy Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni we współpracy z Radą Nadzorczą oraz po przeprowadzeniu wielu analiz, obserwacji i rozmów z mieszkańcami, przygotował propozycję Planu Strategicznego, który określa główne kierunki rozwoju naszej Spółdzielni. Nasza Strategia opiera się o wartości, którymi chcemy się dzielić i w oparciu o które chcemy wspólnie działać.

Punktem wyjścia do pracy nad dokumentem było rozpoznanie i zrozumienie naszych wspólnych potrzeb. Na początku przeprowadziliśmy analizę SWOT, czyli diagnozę naszych silnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń.

Analiza obecnej sytuacji została przeprowadzona w czterech głównych segmentach funkcjonowania Spółdzielni, tj.: w obszarze:

  • majątku trwałego,
  • finansów,
  • organizacji i zarządzania
  • komunikacji i dialogu z mieszkańcami.

Na podstawie przeprowadzonych badań zostały zdefiniowane nasze główne cele i kierunki rozwoju Spółdzielni oraz działania jakie musimy podjąć aby je osiągnąć. Warunkiem jednak realizacji naszych zamierzeń będzie ich akceptacja oraz zgodne współdziałanie mieszkańców i Spółdzielni oraz zabezpieczenie wymaganych środków finansowych.

W imieniu Zarządu Spółdzielni,
Adam Pławecki – Prezes Zarządu.

Pełny materiał dostępny po zalogowaniu do Strefy Mieszkańców.

Pozostałe artykuły