Strona głównaAktualnościRezygnacja z książeczek opłat

Rezygnacja z książeczek opłat

Przypominamy o możliwości złożenia rezygnacji z książeczek opłat.

Wystarczy złożyć oświadczenie, którego treść znajduje się w książeczkach opłat lub w zakładce “Druki do pobrania” pod tytułem “Oświadczenie dysponenta lokalu o rezygnacji z książeczki opłat“.

Uzupełnione i podpisane przez Wnioskodawcę oświadczenie można wysłać mailem na adres sekretariat@oswiecenia.pl lub dostarczyć bezpośrednio do skrzynki znajdującej się przed wejściem do budynków Spółdzielni (os. Oświecenia 40 i 45).

Rezygnacja-z-ksiazeczek-oplat

Pozostałe artykuły