Strona głównaAktualnościPodziękowania za udział w Walnym Zgromadzeniu

Podziękowania za udział w Walnym Zgromadzeniu

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w piątkowym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni. W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy byli osobiście zaangażowani w organizację Walnego Zgromadzenia, w szczególności osobom które zasiadały w Prezydium Walnego Zgromadzenia na czele z Przewodniczącym Panem Markiem Tretko, oraz pozostałym Osobom, w tym Pracownikom Spółdzielni, którzy zasiadali w poszczególnych Komisjach, aby można było sprawnie i zgodnie z prawem przeprowadzić obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Ponadto chcielibyśmy również bardzo podziękować tym, spośród Uczestników Zgromadzenia, którzy pozytywnie ocenili dotychczasowe działania Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni i udzielili absolutorium za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020.

Pozytywna ocena działań Organów Spółdzielni jest dla nas motywacją do dalszej ciężkiej pracy, której efektem będzie podniesienie jakości świadczonych usług oraz podjęcie kluczowych wyzwań, które stoją przed Spółdzielnią w obszarze ciągłego podnoszenia efektywności energetycznej budynków, wdrożenia projektów, które w sposób istotny podniosą poziom bezpieczeństwa oraz jakość i komfort życia Mieszkańców.

Z Wyrazami Szacunku,
Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie.

Pozostałe artykuły