Strona głównaAktualnościZapytanie ofertowe - Inwestor Zastępczy

Zapytanie ofertowe – Inwestor Zastępczy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań polegających na wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia 10 i 11.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pokój 11, do dnia 14.04.2022r. do godz. 11°°.

Szczegółowe warunki postępowania określone są w zapytaniu ofertowym, które może być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły