Strona głównaPrzetargiWymiana trzech dźwigów osobowo – towarowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych...

Wymiana trzech dźwigów osobowo – towarowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia 10 (klatki 2 i 3) oraz os. Oświecenia 44 (klatka 1) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Adres:

os. Oświecenia 10, 44 w Krakowie

Termin składania ofert:

16.03.2023 r.

do godz. 14°°


PRZETARG

na wymianę trzech dźwigów osobowo – towarowego zainstalowanych w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia 10 (klatki 2 i 3) oraz os. Oświecenia 44 (klatka 1) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 16.03.2023r.
do godz.14°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły