Strona głównaPrzetargiBudowa wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przyłączeniem do...

Budowa wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przyłączeniem do węzłów cieplnych oraz wykonanie termoizolacji rozprowadzeń poziomych centralnego ogrzewania w piwnicach w budynkach wielorodzinnych położnych w Krakowie na os. Oświecenia 38 (Etap I i II ) oraz os. Oświecenia 39

Adres:

os. Oświecenia 38 oraz os. Oświecenia 39

Termin składania ofert:

27.03.2023r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na budowę wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przyłączeniem do węzłów cieplnych oraz wykonanie termoizolacji rozprowadzeń poziomych centralnego ogrzewania w piwnicach w budynkach wielorodzinnych położnych w Krakowie na os. Oświecenia 38 (Etap I i II ) oraz os. Oświecenia 39.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 27.03.2023 r. do godz. 12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły