Strona głównaPrzetargiSprzątanie budynków na os. Mistrzejowice 5 i 9 w Krakowie

Sprzątanie budynków na os. Mistrzejowice 5 i 9 w Krakowie

Adres:

os. Mistrzejowice 5 i 9 w Krakowie

Termin składania ofert:

02.08.2023 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na sprzątanie budynków na os. Mistrzejowice 5 i 9 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 02.08.2023 r. do godz. 12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły