Strona głównaAktualnościWykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych...

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych na os. Mistrzejowice 10, 13, 14 w Krakowie

Adres:

os. Mistrzejowice 10, 13, 14

Termin składania ofert:

25.04.2024 r.

do godz. 11°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych nr: 10, 13, 14 położonych na os. Mistrzejowice w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 25.04.2024r. do godz. 11°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły