Wznowienie okresowych przeglądów szczelności instalacji gazowych

Szanowni Mieszkańcy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” uprzejmie informuje, że od dnia 04.05.2020 r. wznowione zostaną okresowe przeglądy stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni.

Przeglądy planowane są zgodnie z harmonogramem, który został zamieszczony na stronie Spółdzielni w dniu 05.02.2020 r.

Zmianie ulegają jedynie terminy przeglądów w tych budynkach, w których przegląd miał się odbyć w miesiącu kwietniu 2020 r., tj. Oświecenia 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Przeglądy w przedmiotowych budynkach zaplanowane zostały na miesiąc maj 2020 r.

Przeglądy w pozostałych budynkach planuje się do realizacji zgodnie z harmonogramem z dnia 05.02.2020 r.

Dyżur Rady Nadzorczej w maju – komunikat

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo,
Ze względów obostrzeń, które wynikają z zagrożenia epidemiologicznego RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie nie przeprowadzi w miesiącu maju dyżuru stacjonarnego. Wszystkie osoby chcące skontaktować się z RN proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem SM i pozostawienie swojego numeru telefonu z prośbą o kontakt, lub też o wysłanie wiadomości z prośbą o kontakt drogą elektroniczną na adres sekretariat@oswiecenia.pl.

W imieniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący RN – Dawid Szczepański.