Strona głównaPrzetargi remonty archiwumPRZETARG na wymianę opraw oświetleniowych z żarowych na LED

PRZETARG na wymianę opraw oświetleniowych z żarowych na LED

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wymianę opraw oświetleniowych z żarowych na LED w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargów określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 50,00 zł netto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 20.03.2019r. w godzinach:

Poniedziałek: 800 – 1400
Wtorek: NIECZYNNE
Środa: 800 – 1600
Czwartek: 800 – 1400
Piątek: 800 – 1200

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 03.04.2019r. do godz.1200.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Pozostałe artykuły