Strona głównaPrzetargi remonty archiwumPrzetarg na wykonanie robót malarskich, brukarskich, dekarskich, posadzkarskich

Przetarg na wykonanie robót malarskich, brukarskich, dekarskich, posadzkarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza

PRZETARGI NA WYKONANIE ROBÓT:

malarskich,

– brukarskich,

– dekarskich,

– posadzkarskich

w obiektach będących w zasobach SM „Oświecenia” w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 61,50 zł brutto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 30.09.2019r.    w godzinach: poniedziałek, czwartek 800 – 1400, środa 800– 1600, piątek 800– 1200 (wtorek nieczynne). Informacje dodatkowe można uzyskać  pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 14.10.2019r. do godz.10°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły