Wykonanie termomodernizacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza PRZETARG na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na os. Piastów 41 w Krakowie

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 61,50 zł brutto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 30.12.2019r. w godzinach:

poniedziałek: 900 – 1400,
wtorek nieczynne
środa: 900– 1630,
czwartek: 900 – 1400,
piątek: 900– 1200.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 17.01.2020r. do godz.1200.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły