Strona głównaAktualnościRozliczenie różnicy wody zimnej za 2018 rok

Rozliczenie różnicy wody zimnej za 2018 rok

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości i pytania mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie dotyczące kwestii rozliczenia różnicy zimnej wody za 2018 r. na niektórych budynkach, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie uprzejmie wyjaśnia oraz informuje, co następuje:

Opłata za wodę i ścieki jest opłatą niezależną od Spółdzielni na którą Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu. Spółdzielnia pełni tu jedynie rolę przekaźnika pomiędzy MPWiK (obecnie Wodociągi Miasta Krakowa – WMK) a mieszkańcami. Spółdzielnia opłaca fakturę za wodę
i ścieki wystawioną przez WMK a następnie rozlicza ją zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Rozliczenie zimnej wody za 2018 rok było wykonane niewłaściwie. Spółdzielnia bowiem przyjęła wówczas, że Firma Apator jest odpowiedzialna za całość różnic powstałych pomiędzy wodomierzami głównymi WMK a wodomierzami indywidualnymi mieszkańców (tzw. sublicznikami). Skutkiem takiego podejścia do zapisów umownych było to, że firma Apator została obciążona całością kwoty wynikającej z różnicy zużycia wody, co było niezgodne
z treścią zawartej umowy pomiędzy Spółdzielnią a firmą Apator.

Obecny Zarząd Spółdzielni, po przeprowadzeniu w roku 2020 analizy dokumentacji z firmą Apator, w tym niewłaściwego rozliczenia różnicy zimnej wody za 2018, podjął decyzję że przy rozliczeniu wody za rok 2020 równolegle skoryguje rozliczenie zużycia wody za rok 2018 na tych budynkach, gdzie naliczenia zostały zrobione nieprawidłowo.

Zgodnie z Regulaminem rozliczania wody oraz Umową zawartą z operatorem (Firmą Apator) mieszkańcy pokrywają różnicę zużycia wody do 4%, natomiast różnicę przekraczającą 4% pokrywa OPERATOR, tj. firma Apator. Różnice przypadającą na mieszkańców Spółdzielni rozlicza się w równych częściach na poszczególne lokale oraz cześć wspólną w danej nieruchomości zgodnie z par. 5 ust. 3 Regulaminu rozliczania wody. Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie www.oswiecenia.pl w strefie dostępnej dla członków po zalogowaniu.

Rozliczenie zimnej wody wykonane za lata 2019 i 2020 wykonane zostało prawidłowo, tj. w oparciu o założenia wynikające z umowy i regulaminu rozliczenia zużycia zimnej wody.

Na stronie internetowej Spółdzielni, w strefie dostępnej dla członków Spółdzielni, w zakładce „Rozliczenie różnicy wody zimnej za 2018 rok”, przedstawiamy Państwu również Umowę z firmą Apator.

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie,
Zarząd.

Informacja-w-sprawie-rozliczenia-roznicy-zimnej-wody

Pozostałe artykuły