Strona głównaPrzetargi remonty archiwumPrzetarg na modernizację węzłów cieplnych oraz wykonanie instalacji wewnętrznej C.W.U.

Przetarg na modernizację węzłów cieplnych oraz wykonanie instalacji wewnętrznej C.W.U.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” ogłasza PRZETARGI na:

  • modernizację pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z podłączeniem istniejących instalacji do nowych węzłów w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr : 22-31, 35-36, 38-39, 43-44;
  • wykonanie instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przygotowaniem pomieszczeń węzłów oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: os. Oświecenia 33 i 33A oraz os. Oświecenia 37 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargów określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail), natomiast dokumentacja projektowa pn. „Węzeł cieplny dla zasilania w ciepło” – część technologiczna oraz elektryczna i AKPiA (dla każdego węzła) – w wersji elektronicznej ( płytki DVD) do odebrania w siedzibie spółdzielni na os. Oświecenia 45.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod. nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11, do dnia 28.05.2020r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły