Strona głównaPraca archiwumOferta pracy - Inspektor Budowlany

Oferta pracy – Inspektor Budowlany

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”
w Krakowie
poszukuje pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku polega między innymi na:
 • kontroli i przeglądach stanu technicznego budynków ,
 • prowadzeniu Książki Obiektów Budowlanych,
 • opracowaniu planów rzeczowo-finansowych,
 • sporządzaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do przetargów, udziale w komisjach przetargowych i naliczaniu wadiów,
 • sporządzaniu umów na roboty budowlane,
 • nadzorze nad pozwoleniami na budowę,
 • odbiorach robót,
 • kontroli kosztorysów i wykonania robót,
 • egzekwowaniu usuwania usterek od wykonawców,
 • współpracy z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie techniczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Uczciwość i odpowiedzialność
 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office
 • Znajomość programów do kosztorysowania

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni
 • ZFŚS

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 30 kwietnia 2021 (skrzynka odbiorcza sekretariatu znajduje się w budynku Oświecenia 45).

ZGODA KANDYDATA DO PRACY:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w celu obecnych i przyszłych naborów do pracy przez okres pięciu lat.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej Spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(data i podpis)

Pozostałe artykuły