Strona głównaPrzetargiPrzebudowa wewnętrzna instalacji gazowej na os. Oświecenia 45

Przebudowa wewnętrzna instalacji gazowej na os. Oświecenia 45

Adres:

os. Oświecenia 45

Termin składania ofert:

22.02.2021 r. do godz. 11°°


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45, ogłasza przetarg na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym na os. Oświecenia 45 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pokój nr 11, do dnia 22.02.2021r. do godz.11°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły