Strona głównaPrzetargiBudowa instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz przyłączeniem do...

Budowa instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz przyłączeniem do węzłów cieplnych oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Oświecenia 44

Adres:

os. Oświecenia 44

Termin składania ofert:

25.03.2021 r.

do godz. 13°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na budowę instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz przyłączeniem do węzłów cieplnych oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Oświecenia 44 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 25.03.2021r. do godz.13°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły