Strona głównaPraca archiwumOferta pracy - Inspektor Budowlany

Oferta pracy – Inspektor Budowlany

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”
w Krakowie
poszukuje pracownika na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH

Zakres obowiązków:

 • kontroli i przeglądach stanu technicznego budynków,
 • prowadzeniu Książki Obiektów Budowlanych,
 • opracowaniu planów rzeczowo-finansowych,
 • sporządzaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do przetargów, udziale w komisjach przetargowych i naliczaniu wadiów,
 • sporządzaniu umów na roboty budowlane,
 • nadzorze nad pozwoleniami na budowę,
 • odbiorach robót,
 • kontroli kosztorysów i wykonania robót,
 • egzekwowaniu usuwania usterek od wykonawców,
 • współpracy z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie techniczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (również absolwenci w trakcie nabywania uprawnień)
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Uczciwość i odpowiedzialność
 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office
 • Znajomość programów do kosztorysowania
 • zgody RODO kandydatów do pracy, dot. danych osobowych, kontaktu, oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni
 • ZFŚS

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata należy składać w Sekretariacie (skrzynka odbiorcza sekretariatu znajduje się w budynku Oświecenia 45), lub na maila Spółdzielni: sekretariat@oswiecenia.pl

ZGODA KANDYDATA DO PRACY:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w celu obecnych i przyszłych naborów do pracy przez okres pięciu lat.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej Spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(data i podpis)

Pozostałe artykuły