Strona głównaPrzetargiWykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych...

Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych nr: 22 i 27 położonych na os. Oświecenia

Adres:

os. Oświecenia 22 i 27

Termin składania ofert:

25.11.2021 r.

do godz. 13°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych nr: 22 i 27 położonych na os. Oświecenia w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 25.11.2021r. do godz. 13°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły