Strona głównaPrzetargiUsługi usługi pielęgnacji zieleni wraz z wywozem masy zielonej oraz nasadzenia drzew...

Usługi usługi pielęgnacji zieleni wraz z wywozem masy zielonej oraz nasadzenia drzew i krzewów w zasobach Spółdzielni w 2022 roku

Adres:

os. Oświecenia

Termin składania ofert:

14.02.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na usługi pielęgnacji zieleni wraz z wywozem masy zielonej oraz nasadzenia drzew i krzewów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie w 2022 r.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 14.02.2022r. do godz. 12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły