Strona głównaPrzetargiPrzeprowadzenie okresowych pięcioletnich przeglądów technicznych budynków

Przeprowadzenie okresowych pięcioletnich przeglądów technicznych budynków

Adres:

os. Oświecenia

Termin składania ofert:

07.03.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na przeprowadzenie okresowych pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie.


Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 07.03.2022r. do godz. 12°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły