Strona głównaPrzetargiWykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych...

Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr 3, 4, 5, 18, 19, 23, 25, 29

Adres:

os. Oświecenia nr 3, 4, 5, 18, 19, 23, 25, 29

Termin składania ofert:

22.06.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr: 3, 4, 5, 18, 19, 23, 25, 29.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 22.06.2022 r. do godz. 12°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły