Strona głównaPrzetargiBudowa instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przyłączeniem...

Budowa instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przyłączeniem do węzła cieplnego oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym położonym na os. Oświecenia 43 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia 43 w Krakowie

Termin składania ofert:

29.06.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na budowę instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przyłączeniem do węzła cieplnego oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym położonym na os. Oświecenia 43 w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia
29.06.2022r. do godz. 11°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje o przetargu można uzyskać  pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły