Strona głównaPrzetargiKompleksowa obsługa konserwatorsko-eksploatacyjna i usługa pogotowia technicznego w zakresie instalacji sanitarnych w...

Kompleksowa obsługa konserwatorsko-eksploatacyjna i usługa pogotowia technicznego w zakresie instalacji sanitarnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

Adres:

budynki będące w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

Termin składania ofert:

14.11.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na kompleksową obsługę konserwatorsko-eksploatacyjną i usługi pogotowia technicznego w zakresie instalacji sanitarnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 14.11.2022r. do godz. 12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły