Strona głównaPrzetargiModernizacja pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z podłączenie nistniejących instalacji do nowych węzłów...

Modernizacja pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z podłączenie nistniejących instalacji do nowych węzłów w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Mistrzejowice nr: 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14

Adres:

os. Mistrzejowice 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14 w Krakowie

Termin składania ofert:

01.06.2023r.

do godz. 11.00


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na modernizację pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z podłączenie nieistniejących instalacji do nowych węzłów w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Mistrzejowice nr: 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail). Dokumentację projektową pn. „Technologia wymiennikowni ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego” oraz Instalacje elektryczne i AKPiA wymiennikowni ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego” (dla każdego węzła) – wersja elektroniczna (zgranie na PENDRIVE) do odebrania w siedzibie spółdzielni na os. Oświecenia 40 (tel. 12 642-76-40).

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11, do dnia 01.06.2023r. do godz.11°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły