Strona głównaPrzetargiOpracowanie dokumentacji projektowych (projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie) budowy instalacji c.c.w.u. w...

Opracowanie dokumentacji projektowych (projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie) budowy instalacji c.c.w.u. w budynkach os. Mistrzejowice 3, 4, 5, 9 w Krakowie

Adres:

os. Mistrzejowice 3, 4, 5, 9 w Krakowie

Termin składania ofert:

05.06.2023r.

do godz. 11.00


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych (projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie) budowy instalacji c.c.w.u. w budynkach os. Mistrzejowice 3, 4, 5, 9 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11, 05.06.2023 r. do godz. 11°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły