Strona głównaPrzetargiWykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os....

Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia 3 oraz os. Boh. Września 4

Adres:

os. Oświecenia 3 oraz os. Bohaterów Września 4

Termin składania ofert:

06.06.2023r.

do godz. 11.00


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na os. Oświecenia 3 oraz os. Boh. Września 4.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 06.06.2023r. do godz. 11°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły