Strona głównaPrzetargiWykonanie wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych położonych w...

Wykonanie wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr: 1, 2, 31 oraz na os. Kazimierzowskim 27

Adres:

os. Oświecenia 1, 2, 31 oraz os. Kazimierzowskim 27

Termin składania ofert:

12.07.2023r.

do godz. 11.00


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr: 1, 2, 31 oraz na os. Kazimierzowskim 27.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 12.07.2023r. do godz.11:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły