Strona głównaPrzetargiWykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych os....

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych os. Oświecenia nr 14, 16, 17 i 36 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia nr 14, 16, 17 i 36 w Krakowie

Termin składania ofert:

25.01.2024 r.

do godz. 11°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych nr: 14, 16, 17 i 36 położonych na os. Oświecenia w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 25.01.2024r. do godz. 11°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły