Strona głównaPrzetargi usługi archiwumPrzetarg na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów spalinowych...

Przetarg na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów spalinowych i wentylacyjnych w nieruchomościach Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów spalinowych i wentylacyjnych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które można zakupić w cenie 61,50 zł brutto w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pok.15 od dnia 14.10.2019 r. w godzinach: poniedziałek, czwartek 800 – 1400, środa 800– 1600, piątek 800– 1200 ( wtorek nieczynne ). Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647–46-06.
Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 30.10.2019 r.  do godz.10°°.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły