Strona głównaPrzetargi usługi archiwumUsługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy...

Usługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy zielonej

Adres:

zasoby SM “Oświecenia”

Termin składania ofert:

05.01.2021 r. do godz. 13°°


PRZETARG

na usługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy zielonej
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie w 2021 r.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 05.01.2021r. do godz. 13°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły